Usługi kancelaryjne

U P A D Ł O Ś Ć 

K O N S U M E N C K A

 • Upadłość konsumencka ma co do zasady uwolnić osobę fizyczną od posiadanego zadłużenia. Przychodząc na spotkanie z naszym pracownikiem dowiesz się:
 • jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta,
 • kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta,
 • jakie dokumenty zgromadzić aby móc złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • czym jest plan spłaty i układ z wierzycielami,
  do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Kto może wnioskować o upadłość konsumencką?
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – konsument, który stał się niewypłacalny. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.n.) – np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki (pożyczek, kredytów).richard mille tourbillon rm 052 skull watch replica best tag replica watches

Pozostałe usługi

 • Pisanie podań, wniosków, reklamacji, skarg, zażaleń
 • Opracowywanie wniosków o emeryturę, rentę, zasiłek
 • Pisanie pozwów
 • Drukowanie dokumentów z dysków zewnętrznych (płyta, pendrive)
 • Usługi kserocheapest replica watches uk replica swiss movement rolex
 • Skanowanie i wysyłanie dokumentów