Usługi kancelaryjne

U P A D Ł O Ś Ć 

K O N S U M E N C K A

 • Upadłość konsumencka ma co do zasady uwolnić osobę fizyczną od posiadanego zadłużenia. Przychodząc na spotkanie z naszym pracownikiem dowiesz się:
 • jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta,
 • kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta,
 • jakie dokumenty zgromadzić aby móc złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • czym jest plan spłaty i układ z wierzycielami,
  do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Kto może wnioskować o upadłość konsumencką?
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – konsument, który stał się niewypłacalny. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.n.) – np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki (pożyczek, kredytów).richard mille tourbillon rm 052 skull watch replica best tag replica watches

Oddłużanie

Usługa skierowana do osób, które straciły płynność finansową i mają trudności z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań kredytowych.
W ramach usługi proponujemy :

Analizę sytuacji finansowej klienta

 • Opracowanie programu naprawczego:
 • Korespondencja z wierzycielami replica watches uk paypal fake rolex sale
 • Przygotowanie wniosków o restrukturyzację kredytów
 • Doradztwo w zakresie budowania pozytywnej historii kredytowej w BIK
 • Wskazanie legalnych podstaw usunięcia danych z BIK lub braku takich podstaw

Pozostałe usługi

 • Pisanie podań, wniosków, reklamacji, skarg, zażaleń
 • Opracowywanie wniosków o emeryturę, rentę, zasiłek
 • Pisanie pozwów
 • Drukowanie dokumentów z dysków zewnętrznych (płyta, pendrive)
 • Usługi kserocheapest replica watches uk replica swiss movement rolex
 • Skanowanie i wysyłanie dokumentów