Zasiłek rodzinny w Niemczech

Kindergeld

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dzieci w wieku do 18 lat. Jednak może być on przyznany dziecku, które ukończyło 18 lat, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

 • dziecko kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo,
 • dziecko znajduje się w okresie, kiedy ukończyło jedną szkołę i rozpoczyna drugą (przerwa pomiędzy dwoma etapami kształcenia nie może przekroczyć 4 miesięcy),
 • dziecko nie może rozpocząć lub kontynuować nauki ze względu na brak miejsc,
 • dziecko jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna, czynnie poszukująca pracy,
 • dziecko jest upośledzenie fizycznie lub umysłowo.

Świadczenie to jest przyznawane na dzieci mieszkające w Polsce jak i te przebywające w Niemczech. Zasiłek można także uzyskać na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, pod warunkiem, że należą do wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Po zmianie przepisów od stycznia 2018r o zasiłek można ubiegać się jedynie za 6 miesięcy wstecz.

Od 1 lipca 2019r. wysokość świadczenia wynosi:

 • 204 euro – na pierwsze i drugie dziecko,
 • 210 euro – na trzecie dziecko,
 • 235 euro – na czwarte i każde kolejne dziecko.

Wysokość świadczenia w 2021r:

 • 219 euro- na pierwsze i drugie dziecko,
 • 225 euro – na trzecie dziecko,
 • 250 euro – na czwarte i każde kolejne dziecko.

W 2022r. najprawdopodobniej obowiązywać będą stawki z roku 2021.

 

Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 18 roku życia, obowiązkowo musisz złożyć wniosek o świadczenie 500+. W sytuacji kiedy  w Polsce przysługuje dziecku świadczenie 500+ , Niemcy mają obowiązek wypłacenia tzw. dodatku dyferencyjnego, czyli dopłacenia do polskiego świadczenia tyle, by kwota równała się z wysokością Kindergeld.