Niemcy

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Co należy wiedzieć !

Rozliczyć się z Urzędem Skarbowym można do 4 lat wstecz. Od 2014 roku osoby, które już rozliczały się w poprzednich latach powinny rozliczać się na bieżąco, tzn.  do 31 lipca roku następującego po roku rozliczeniowym (do roku 2018 termin ten upływał 31 maja). W związku z wydłużeniem terminu, będą jednak nakładane automatycznie kary pieniężne za jego niedotrzymanie.

Pracując w Niemczech można rozliczyć dany rok podatkowy indywidualnie lub ze współmałżonkiem. Warunkiem rozliczenia wspólnego jest obowiązek przepracowania w Niemczech minimum 183 dni w danym roku lub posiadanie adresu zameldowania w Niemczech.

Dokumenty:

 • Kopia Lohnstuuerbescheinigung/ Besondere Lohnstuuerbescheinigung (karta podatkowa) lub Abrechung za ostatni miesiąc pracy u każdego pracodawcy w ciągu roku,
 • Kopia ostatniej decyzji podatkowej z widocznym Steuernummer oraz nazwą Finanzamtu (jeżeli w poprzednich latach występowało rozliczenie),
 • Oryginał karty urlopowej za pobrany ekwiwalent urlopowy – jeżeli był wypłacony,
 • Potwierdzenie z banku polskiego/niemieckiego lub wydruk z konta bankowego, gdzie widnieje numer konta w wersji z IBAN kod SWIFT/BIC oraz imię i nazwisko właściciela konta,
 • Akt urodzenia dziecka na druku europejskim (dotyczy dzieci do 15 roku życia),
 • Zaświadczenia ze szkoły (dotyczy dzieci powyżej 15 roku życia),
 • Potwierdzenie zameldowania w Niemczech (Meldebestatigung, Anmeldung),
 • Zaświadczenie od pracodawcy (Arbeitgeberbescheinigung)  poświadczające nieopodatkowane diety/dodatki pozycja 17,20,21 na karcie podatkowej – wg uznania Klienta. UWAGA! brak zaświadczenia może spowodować ewentualne ryzyko opodatkowania tych diet przez urząd.
 • Zaświadczenie  EU/EWR.

Aby otrzymać  zaświadczenie EU/EWR z polskiego urzędu skarbowego, powinieneś złożyć PIT-36 z załącznikiem ZG , te usługę również możemy dla  Ciebie wykonać – PIT

Rozliczając podatek w Niemczech możesz skorzystać z wielu ulg i odliczeń m.in:

 • koszty dojazdu z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca pracy ( kopie rachunków, paragony za paliwo, bilety)
 • koszty noclegów
 • zakup, czyszczenie odzieży roboczej
 • opłaty za szkolenia, kursy, egzaminy
 • koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego (osoby pozostające w związku małżeńskim, podatnicy stanu wolnego tylko jeśli są właścicielami/najemcami mieszkania lub domu zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Jeśli pracodawca nie wystawił Ci karty podatkowej możemy ja  odzyskać dla Ciebie.