Rozliczenia podatku – Holandia

Holandia


 

Co należy wiedzieć!

Podatek w Holandii może rozliczyć każdy, kto pracował na terenie Holandii legalnie, a jego pracodawca odprowadzał podatek do holenderskiego urzędu skarbowego.

Osoby zameldowane na terenie Holandii mają obowiązek rozliczyć się do dnia 1 maja roku następnego.

Dla osób niezameldowanych na terenie Holandii  termin złożenia zeznania upływa 1 lipca roku następnego.

Dokumenty:

  • jaaropgaaf
  • kolorowy skan dowodu osobistego,
  • dokument bankowy (nie starszy niż z 3 ostatnich miesięcy) z aktualnym numerem konta na które ma zostać przelany zwrot podatku.

Osoby uzyskujące dochody  w Holandii mają obowiązek sporządzenia zeznania podatkowego PIT-36 z załącznikiem ZG i złożenia go w polskim Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

Ponadto jeśli podatnikowi przysługują prawa do ulg podatkowych w Holandii musi dostarczyć z polskiego Urzędu Skarbowego zaświadczenie o dochodach, formularz UE/WE.